III.Něměcká Říše-Das Reich

Waffen SS

!!!Zde je vláknou pouze o vojácích a obrněné technice Waffen SS!!!

Zbraně SS (Waffen SS)

Měli se stát novým rytířským řádem. Lidmi, kteří budou zbaveny všech pocitů soucitu, přesto však měli být zaujmuty prvky iracionality.

 

V dubnu roku 1925 pověřil Adolf Hitler Julia Schrecka, vytvořením nové osobní gardy, záhy pojmenované na "SchutzStaffeln" (SS) - ochranné oddíly. Hitler spatřoval v SS svou opravdouvou oporu, a proto se snažil zvýšit a upevnit jejich prestiž. Členům SS se již tehdy vštěpovalo, že musí představovat avantgardu NSDAP, ale i nového Německa. SS měly být především příkladem poslušnosti, ať již dostanou jakékoli příkazy.

Vytvoření takové organizace mělo pro německou velkoburžoazii, obávající se o své panství, obrovský význam. Ne náhodou byl do čela SS postaven v době velké hospodářské krize a tím i rostoucích sociálních a třídních bojů - Heinrich Himmler, který z přímého pověření Hitlera stanul v čele SS v lednu 1929, kdy velel pouze 280 esesmanům. Poté však začal početní stav SS vzrůstat rychlým tempem. V květnu roku 1933 byl jejich počet už 52 000 osob.

SS byla v té době už velkou organizací, která začala plnit různé funkce. Mimo jiné se z ní vyčlenili zbraně SS (waffen SS). Dějiny zbraní SS sahají do roku 1933, kdy Hitler udělil své "Stabwache" název "Leibstandarte SS-Adolf Hitler" (pluk osobní stráže Adolf Hitler) a vytvořil z ní ozbrojený útvar nezávislý na pravidelné armádě a policii. Vůdce se obával puče, jak ze strany stále radikálnějších a vzpurnějších SA-manů ("hnědých košil"), tak ze strany konzervativních armádních velitelů.

Zpočátku bylo jejím prvořadým úkolem chránit Hitlera a nejvyšší nacistické hodnostáře. Kromě toho měli vojáci "Leibstandarte SS-Adolf Hitler" sloužit jako ukázkový oddíl při přehlídkách. Oddíly v černých uniformách pochodovali po Wilhelmstraße každý rok 30. ledna, na oslavu dne, kdy se Hitler chopil moci. Pochodovali také 20. dubna, kdy měl Hitler narozeniny a o Reichsparteitagu v Norimberku, při zahajování sjezdu nacistické strany.

Když začala válka, tak bojů se účastnili také zbraně SS. Vzláště pak na východní frontě v Sovětském svazu tyto jednotky, které se postupem času rosrostli na divize způsobovaly nepříteli těžké rány, samy je však také dostávaly. Dobytí Charkova na jaře roku 1943 posílilo v Hitlerových očích prestiž zbraní SS. Od té doby byly pancéřové divize SS soustředěny vždy na nejohroženější úseky fronty.

Na přímý Hitlerův rozkaz dostali pancéřové sbory SS nejmodernější tanky typu Panther a Tiger a samohybná děla typu Ferdinand. Došlo však i k urychlenému zvyšování početních stavů zbraní SS.

Během velké ofenzívy v Kurském oblouku, vrhlo německé velení do bojů spolu s pancéřovými a motorizovanými jednotkami wehrmachtu, soustředěnými zde v obrovském počtu, i pancéřové divize SS "Reich", "Totenkopf" a "Adolf Hitler".

Divize zbraní SS bojovali v podstatě až do samého konce války s krajním fanatismem.